ONE STEP AT A TIME
ONE PUNCH AT A TIME
ONE ROUND AT A TIME

אגרוף כדרך חיים

החזון שלנו הוא ליצור מרחב בו אנו נותנים לאנשים אפשרות לחוות גישה אותנטית לאגרוף, להתחבר לספורט למורשת ולערכים. אנו מאמינים בדברים הקטנים שהופכים לדברים הגדולים, בגישה ההופכת להתנהגות ובמחשבה שהופכת לפעולה

אגרוף תאילנדי

.אגרוף תאילנדי - אומנות 8 הגפיים

אגרופים, מרפקים, בעיטות וברכיות, אומנות לחימה אפקטיבית ביותר בזירה ובחיים האמיתיים

פיתוח כושר גופני מטורף וחוסן מנטלי. האימונים מתמקדים על טכניקה ותרגולת קרב.

אגרוף קלאסי

איגרוף קלאסי, הידוע גם בשם "המדע המתוק", עבודת רגליים, זריזות

.שרירי ליבה ומהירות ידיים מטורפת. אימון אדיר שיגרום לך להתאהב בספורט

אגרוף תאילנדי נשים

אימוני אגרוף לנשים המשלבים עבודת ידיים, רגליים ואגן

ללמוד לדעת להלחם, להגן על עצמך ולשרוף קלורויות

אימון פדים

.אימוני פדים תאילנדיים (לאפות)

יישום הטכניקה הנלמדת ב - 100% כח, מאמץ ודיוק

אימון שק

.אימוני שק כבד - אימון שכל כולו עבודה על שק אגרוף

אימון אינטנסיבי במיוחד בקצב גבוה

אגרוף תאילנדי

אגרוף קלאסי

אגרוף תאילנדי נשים

אימון פדים

אימון שק